Novinky

CERGE-EI participuje na výzkumu "Proměny české společnosti"

25. června 2015

Proměny české společnosti patří k největším panelovým výzkumům české společnosti v historii. Během roku 2015 se ho zúčastní 5 000 domácností, tedy přibližně 12 000 lidí. Výzkum bude probíhat 4 roky. Na projektu spolupracují: Sociologický ústav AV ČR v. v. i., CERGE-EI a Masarykova univerzita v Brně.

Cílem výzkumu je zjistit, jak žijí české domácnosti a jak se jejich život mění v čase. Podobné výzkumy probíhají i v zahraničí a pomáhají vědcům pochopit fungování a vývoj společnosti.

Získané poznatky využijí nejen vědci, ale mohou se o ně opřít také zákonodárci a zástupci veřejné správy při svém rozhodování. Podpoří informovanost novinářů a budou k dispozici i široké veřejnosti. Výzkum tak může pomoci zlepšit život v celé České republice.

Nové odpovědi i překvapivé souvislosti

Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit? Co omezuje mladé Čechy a Češky při zakládání rodiny a jaké změny na trhu bydlení by jim tento krok usnadnily? Jak dopadají dílčí ekonomické krize na životní standard domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika? Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají? Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to ulehčit? Jsou děti v názorech na politiku podobné svým rodičům, nebo je nová generace úplně jiná než ta předchozí? „Na rozdíl od dřívějších šetření se výzkum Proměny české společnosti zajímá o chování a názory všech členů domácnosti a bude sledovat, jak se situace rodin mění v čase. Díky tomu můžeme zaplnit mezery v současných znalostech o české společnosti a mimo jiné přispět k efektivnějšímu vytváření sociálních politik,“ říká jedna z autorek výzkumu doc. Dana Hamplová ze Sociologického ústavu AV ČR.

Na výzkumu, který navazuje na úspěšnou tradici obdobných šetření v zahraničí, se podílejí ekonomové, sociologové, politologové i demografové. „Tematická pestrost šetření umožní zkoumat, jak na domácnosti dopadají velké společenské události, i objasnit překvapivé skutečnosti každodenního života. Víme například, že ženatí muži a vdané ženy žijí déle, ale otázkou je proč. Zajímá nás ale i to, co vše lidé zvažují při tak závažném životním kroku, jako je koupě domu, a zda se někdy nerozhodují poněkud ukvapeně,“ doplňuje Hamplová. Výzkum bude sloužit nejen českým a zahraničním vědcům, ale jeho výstupy budou nabízeny k použití také neziskovým organizacím, orgánům státní správy či novinářům. Zájemci z řad široké veřejnosti se budou moci s aktuálními zjištěními seznámit na webu promenyceskespolecnosti.cz.