Novinky

CERGE-EI pro Ukrajinu

7. března 2014

Probíhající politické turbulence na Ukrajině zasáhly celou komunitu CERGE-EI. Rádi bychom v této neklidné a historicky významné době vyjádřili všem lidem na Ukrajině své nejhlubší sympatie a nejlepší přání do budoucna.

Studenti CERGE-EI uspořádali finanční sbírku a charitativní prodej s cílem získat prostředky na podporu rodin obětí protivládních protestů na ukrajinském Majdanu. Tato iniciativa vynesla do dnešního dne 38 211 Kč. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se zúčastnili. 

Oba naše studjiní programy, doktorský program PhD in Economics i magisterský program Masters in Applied Economics, vítají přihlášky talentovaných ukrajinských studentů. Od svého založení před více než dvěma dekádami CERGE-EI poskytlo vzdělání několika generacím ukrajinských ekonomů. V současné době je jich u nás zapsáno 25. Za uplynulé roky máme již 84 ukrajinských absolventů. Náš program Teaching Fellows od roku 2008 nabídl na tři desítky univerzitních kurzů moderní ekonomické vědy na šesti univerzitách po celé Ukrajině.