Novinky

CERGE-EI ovládlo ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2017

11. prosince 2017

Laureátem ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2017 se stal student CERGE-EI Mykola Babiak. Cenu získal za práci z oblasti finanční ekonomie nazvanou „Generalized Disappointment Aversion, Learning, and Asset Prices,” která zkoumá příčiny pozorovaných prémií spojených s cenami derivátů a zjišťuje, že investoři jsou ochotni platit vysokou prémii, aby se zajistili proti nepříznivému vývoji ekonomických fundamentů.

V autorem prezentovaném modelu mají agenti větší averzi vůči ztrátám oproti tomu, nakolik preferují zisky. Jejich spotřeba a portfoliové volby jsou tak robustní vůči jejich asymetrickým preferencím. Tento mechanismus vysvětluje vysoké rizikové prémie.

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získal Nikoloz Kudashvili za práci „Sources of Statistical Discrimination: Experimental Evidence from Georgia“. Autor prostřednictvím terénního experimentu realizovaného mezi gruzínskými pronajímateli půdy zkoumá zdroje statistické diskriminace vlivem rozdílné důvěry v zahraniční a domácí investory.
 
Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal Petr Pleticha (IES FSV UK a IDEA při CERGE-EI) za příspěvek „Entrepreneurship in the Information Age: An Empirical Analysis of the European Regions“. Práce analyzuje vztah mezi digitalizací a podnikáním v Evropě. Autor zkoumá podnikání jako jeden z kanálů šíření technologií a zaměřuje se na technologický pokrok v oblasti digitalizace.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším výzkumu.