Novinky

Úspěch CERGE-EI v soutěži Mladý ekonom roku

1. prosince 2014

V letošním ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2014 obsadili studenti CERGE-EI všechna oceněná místa.

Na prvním místě se umístil Vojtěch Bartoš a prací "Sharing Norms during Seasonal Food Shortages: Experimental Evidence from Afghanistan". Druhé místo obsadila Olga Popova s článkem "Can Religion Insure against Aggregate Shocks to Happiness? The Case of Transition Countries" a třetí místo patří Kláře Kalíškové za článek "Labor Supply Consequences of Family Taxation: Evidence from the Czech Republic".

Studenti CERGE-EI byli úspěšní i v roce 2013, kdy rovněž obsadili první tři místa.

O soutěži
Soutěž od roku 1994 pořádá Česká společnost ekonomická. Mohou se jí účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let.