Novinky

Cenu Františka Vencovského pro mladé ekonomy vyhrála Volha Audzei

2. prosince 2015

Studentka doktorského programu a juniorní výzkumná pracovnice CERGE-EI, Volha Audzei získala významné ocenění v soutěži o Cenu profesora Františka Vencovského. První místo obsadily dvě práce. Volha zvítězila s prací „Information Acquisition and Excessive Risk: Impact of Policy Rate and Market Volatility“ („Získávání informací a nadměrné riziko: role úrokových sazeb a volatility na trzích“).

Práce se zabývá problémem podstupování rizika finančními agenty, dochází k závěru, že nízké úrokové sazby a/nebo tržní volatilita způsobuje nadměrné riskování a snižuje motivaci k získávání informace o rizikových aktivech.

Na třetím místě se v soutěži umístil Jakub Matějů, taktéž doktorand na CERGE-EI a letošní vítěz soutěže Mladý ekonom roku.

Letošní již pátý ročník se věnoval aktuálnímu tématu Evropská ekonomika – návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?

Více informacní naleznete v tiskové zprávě pořadatele soutěže VŠFS.