Novinky

Cenu The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel získal Angus Deaton

12. října 2015

Letošní cenu švédské banky "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel" získal Angus Deaton (Princeton University).

Angus Deaton přispěl k porozumění rozhodování domácností o spotřebě a k měření chudoby, především v rozvojových zemích. Zaměřil se na využívání dat z šetření domácností o chování jednotlivců a tyto poznatky propojil s agregátními měřítky vývoje příjmové nerovnosti či ekonomického růstu. Věnoval se také studiu ekonomických vlivů na zdraví a duševní blahobyt (štěstí).

Prof. Deaton v minulosti působil v dozorčím výboru CERGE-EI, společného pracoviště Národohospodářského ústavu AV a Univerzity Karlovy, a na tomto pracovišti prezentoval své výzkumy naposledy letos v květnu.

„Je to polyhistor, propojuje matematiku, ekonomickou teorii, statistiku a historii. Nebojí se kontroverzí, pokud jsou v zájmu správnosti ekonomické analýzy a její užitečnosti.", dodává Štěpán Jurajda (CERGE-EI).

Původní tisková zpráva na nobelprize.org.

Fotografie z květnové konference "International Comparison of Income, Prices and Production" (Angus Deaton v první řadě nalevo).