Novinky

Výzkumný projekt Aleny Bičákové publikován v Economic Journal

28. ledna 2021

S radostí sdílíme, že Alena Bičáková (Senior Researcher a zástupkyně ředitele pro postgraduální studium) se spolupodílela na projektu s názvem „Chyceni v cyklu: Ekonomické podmínky při zápisu a výsledky trhu práce absolventů vysokých škol“ (Caught in the Cycle: Economic Conditions at Enrolment and Labor Market Outcomes of College Graduates), který byl přijat ke zveřejnění do prestižního ekonomického časopisu Economic Journal.

Tři autoři, Alena Bičáková, Guido Matias Cortes (York University) a Jacopo Mazza (University of Essex), jsou první výzkumníci zabývající se dopadem ekonomických podmínek v době zápisu na univerzitu na výsledky trhu práce později v životě. Zjistili, že zápis na univerzity během recese má pozitivní dopad jak na akademický výkon, tak na výšku mzdy. Toto zjištění je v příkrém kontrastu s negativním dopadem absolvování studia v době recese na výsledky trhu práce, jak je dokumentováno v předchozím výzkumu. Autoři připisují pozitivní dopad recesí v době vstupu na vysokou školu zvýšenému úsilí, které studenti během studia vyvíjejí v reakci na nepříznivé ekonomické podmínky. Projekt analyzuje data z padesáti osmi kohort absolventů vysokých škol ve Velké Británii; výsledky jsou silnější u absolventů než u absolventek.

Economic journal patří k předním ekonomickým časopisům. Časopis poskytuje platformu pro vysoce kvalitní, nápaditý ekonomický výzkum; vydobyl si celosvětovou reputaci excelence jako časopis obecného zájmu a publikuje projekty ze všech oborů ekonomiky pro širokou mezinárodní čtenářskou obec.

Srdečně gratulujeme! Nezeditovaná verze projektu je k dispozici pro předplatitele na webových stránkách Economic Journal.