Novinky

Absolventka CERGE-EI na post-doc pozici na Paris School of Economics

24. září 2021

Branka Matyska, absolventka PhD programu Ekonomie a ekonometrie, nastoupila v červenci 2021 na post-doc pozici na Paris School of Economics.

"CERGE-EI formovalo směr mé kariéry. Získala jsem zde cenné skušenosti a osvojila si špičkové výzkumné metody. Studium mne motivovalo k tomu, abych si kladla náročné otázky, a zásadním způsobem ovlivnilo mou vizi toho, jakému výzkumu se chci věnovat," říká Branka Matyka, která obhájila svou disertační práci na CERGE-EI v květnu 2021 pod vedením Filipa Matějky.

Branka Matyska 1

“Velkým přínosem pro mne byla i kulturní rozmanitost prostředí CERGE-EI. Studenti pocházejí z nejrůznějších koutů světa a tak byly společné projekty nejen zábavnější, ale diskuse mne naučily pochopit odlišné pohledy na světovou ekonomiku a ocenit individuální schonosti každého z nás,” dodává Branka.

Branka již dříve působila na Paris School of Economics jako výzkumná pracovnice. V rámci své post-doc pozice bude spolupracovat na projektu s profesorkou Banrielle Demange. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v akademické kariéře!