Novinky

30 let CERGE-EI: Tomáš Zima

26. listopadu 2021

CERGE-EI si tento rok připomíná 30 let od svého založení. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima přeje dalších úspěšných 30 let, získávání prestižních projektů a zdárné vychovávání špičkových ekonomických odborníků.

"Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové,

připomínáme si 30 let od založení společného pracoviště UK a Akademie věd ČR – CERGE, Centra pro ekonomický výzkum a doktorská studia. Toto centrum vzniklo před 30 lety pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti ekonomie na základě zkušeností předních světových odborníků v oboru ekonomie tak, aby naši studenti mohli získávat špičkové dovednosti v tomto oboru.
CERGE patří mezi špičkové světové instituce v oblasti ekonomického výzkumu a ekonomického vzdělávání. Její působení na univerzitě, na Akademii věd v ČR i v mezinárodním kontextu přineslo celou řadu významných studií, ale také, co je zejména důležité, vychovalo více než 600 odborníků v oblasti ekonomie, kteří působí po celém světě. Studijní programy jak magisterské, tak doktorské patří k velmi prestižním a studují zde kolegyně a kolegové z celého světa.
Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům CERGE jak v současné době, tak i v minulosti za jejich špičkový výzkum, za předávání zkušeností budoucím špičkovým ekonomům, kteří šíří dobré jméno naší univerzity po celém světě. Chtěl bych popřát CERGE dalších úspěšných 30 let, úspěšné získávání prestižních projektů a zdárné vychovávání špičkových ekonomických odborníků. Děkuji vám."

 Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., je český lékař, specializací biochemik, od února 2014 rektor Univerzity Karlovy a v letech 2005–2012 děkan 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.