Novinky

30 let CERGE-EI: Josef Zieleniec

15. listopadu 2021

CERGE-EI letos slaví 30 let od svého založení. Podařilo se podle spoluzakladatele instituce Josefa Zieleniece dosáhnout cílů, které si před desítkami let její vedení stanovilo? 

"Pro mne se založení CERGE spojilo se začátkem nově nabyté svobody. Jen pár dní po bouřlivých událostech Sametové revoluce v listopadu 1989 jsme s Janem Švejnarem začali diskutovat o perspektivě nové výzkumné a vzdělávací ekonomické instituce.Bylo nám jasné, že reforma ekonomického výzkumu a vzdělávání, které v té době existovaly a které byly založeny na marxistické politické ekonomii, bude úkolem, který bude vyžadovat roky.

Na druhé straně radikální politické a ekonomické reformy, které právě začínaly, vyžadovaly okamžitý výzkum a personální podporu. Jediným řešením bylo vybudovat od základů novou instituci, která by se zaměřením a fungováním v angličtině dokázala okamžitě začlenit do mezinárodní výzkumné komunity. 

Bylo to těžší, než jsme si původně představovali. Vysoké školy jsou obecně velmi konzervativní instituce a radikálně nový koncept katedry, se kterým jsme přišli, vyvolal velký odpor. Samotná myšlenka školy fungující v angličtině v rámci české univerzity byla pro mnohé nestravitelná.Teprve díky prvnímu porevolučnímu rektorovi Univerzity Karlovy Radimu Paloušovi jsme mohli naši činnost vůbec nastavit a rozjet.

První roky CERGE byly poznamenány nejistotou vyplývající z velkých rozdílů mezi CERGE a zbytkem univerzity - a z toho vyplývající napjatou atmosférou kolem naší nové instituce. Velkou výzvou bylo i personální obsazení. Protože instituce fungovala v angličtině, učitelský sbor mohl být z velké části složen ze zahraničních profesorů. Řada špičkových ekonomů ze zahraničních univerzit chtěla po pádu železné opony podpořit rozvoj skutečné ekonomické vědy v zemích bývalého sovětského bloku. CERGE byl projekt, který tuto aspiraci splnil. Se studenty byl paradoxně větší problém. Ekonomie, která se vyučovala za komunismu, byla z velké části ideologickou disciplínou s téměř žádnou spojitostí s empirickým výzkumem. To bylo doprovázeno malou nebo žádnou znalostí matematiky mezi absolventy ekonomie. Neznalost "ekonomie" byla tedy spíše výhodou pro doktorandské studium na CERGE, kde se od počátku vyučovala mainstreamová ekonomie, stejně jako se ekonomie vyučuje na západních, hlavně amerických, univerzitách.

Z těchto důvodů jsme při náboru prvních doktorandů hledali především absolventy matematiky, fyziky a strojírenství. Těžký úkol byl takové lidi nejen najít, ale také přesvědčit, že jim studium ekonomie nabídne budoucnost, že bude poptávka po jejich nové kvalifikaci, že se jim otevřou perspektivy nejen v místních, ale i v mezinárodních rozměrech. První absolventi a jejich úspěšné uplatnění na domácím i mezinárodním trhu práce bylo pro CERGE významnou událostí a velkou měrou přispělo ke konečné stabilizaci školy v českém univerzitním prostředí a k její prestiži v mezinárodní akademické obci.

Dnes, 30 let po svém založení, má škola mezinárodní postavení srovnatelné s nejlepšími institucemi světa. Její absolventi vždy patřili a nadále patří ke špičce, ať už v akademické sféře, centrálních bankách nebo finančních institucích. Naše původní vize, o které jsme se s Janem Švejnarem tolik bavili, se naplnila.

Pokud bych měl CERGE něco popřát ke 30. narozeninám, bylo by to, aby se škole podařilo prostřednictvím výzkumu a výuky rozšířit tak, aby pokryla všechny základní obory moderní ekonomie. Přítomnost odborníků ze všech klíčových oblastí na jednom oddělení by jistě přispěla k tvůrčí atmosféře a dala CERGE novou dynamiku jak ve výzkumu, tak ve výuce v dalších desetiletích,“ uvedl Josef Zieleniec, spoluzakladatel CERGE-EI.

doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc. (*1946) je český politik, bývalý ministr zahraničních věcí České republiky a bývalý poslanec Evropského parlamentu, který působil ve výboru pro zahraniční věci a ve výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. V současnosti přednáší na University of New York in Prague.