Novinky

30 let CERGE-EI: Eva Zažímalová

19. listopadu 2021

CERGE-EI si tento rok připomíná 30 let od svého založení. Podle předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové je CERGE-EI důstojnou a respektovanou součástí bádání v oblasti moderního ekonomického a socioekonomického výzkumu a vzdělávání.

Eva Zažímalová: "Při příležitosti oslavy 30. výročí Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium – Národohospodářský ústav (tzv. CERGE-EI), bych ráda uvedla širší souvislosti tohoto významného výročí. Především ráda konstatuji, že první dohoda o spolupráci mezi Akademií věd ČR a CERGE byla podepsána již krátce po vzniku tohoto centra. V následujících letech díky stále užším vzájemným vztahům a kontaktům došlo k vytvoření společného pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, které se postupně stalo uznávaným výzkumným centrem svého oboru nejen v domácím, ale i v mezinárodním měřítku. Je přitom zřejmé, že tohoto úspěchu by nebylo možné dosáhnout bez významného přispění Univerzity Karlovy jako klíčového partnera v našem společném úsilí o posílení moderního ekonomického výzkumu a vzdělávání v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Společné pracoviště Akademie věd ČR s Univerzitou Karlovou, jako jedno z prvních takových pracovišť v České republice, navíc umožnilo úzkou integraci výzkumu a doktorského vzdělávání.

Třicet let je také dostatečně velký časový prostor pro to, aby se ukázalo, zda je zvolený badatelský model vhodný a životaschopný. Domnívám se, že o jeho vitalitě svědčí nejlépe skutečnost, že v současné době existuje již přes padesát společných pracovišť Akademie věd ČR s vysokými školami. V konkrétním případě CERGE-EI je třeba ocenit, že se mu podařilo předložit důkazy o vlastní životnosti nejen vynikající vědeckou erudicí, ale i výzkumem zaměřeným na veřejné politiky, zejména na aktuální problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Řada úspěšných projektů, z nichž vzešlo mnoho publikací oceňovaných doma i v zahraničí, a řada výzkumných, popularizačních, edičních a výukových aktivit, jsou výmluvnými doklady. Kvalitu výzkumu v CERGE-EI dokazuje i fakt, že celá řada jeho vědeckých pracovníků jsou nositeli mnoha prestižních vědeckých ocenění. Musím také zdůraznit, že v posledním hodnocení aktivit a kvality výzkumu v Akademii věd se tomuto pracovišti velmi dobře dařilo. S potěšením proto konstatuji, že jeho současné vedení úspěšně pokračuje v úsilí svých předchůdců.

Po třiceti letech náročné vědecké práce je zřejmé, že pracoviště CERGE-EI je důstojnou a respektovanou součástí bádání v oblasti moderního ekonomického a socioekonomického výzkumu a vzdělávání. Současně je významným článkem společenskovědních pracovišť Akademie věd ČR a za uplynulých třicet let mezi nimi získalo nezastupitelnou pozici. Přeji mu proto, aby i nadále díky svým nadšeným a pilným pracovníkům v této cestě úspěšně pokračovalo a aby výsledky jeho práce byly v domácím a mezinárodním měřítku i nadále tím výrazným a cenným příspěvkem k rozvoji badatelství, vzdělanosti a kultury.”

Zazimalova

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. je česká biochemička a předsedkyně Akademie věd ČR. Od roku 2021 je členkou expertní skupiny Group of Chief Scientific Advisors (GCSA), která připravuje odborná doporučení pro Evropskou komisi. Je členkou Učené společnosti České republiky a Evropské akademie věd a umění.