Novinky

Volební lavička umožní zkoumat roli informací ve volebních procesech

28. srpna 2018

Tým výzkumníků z CERGE-EI a FSV UK spustil webovou stránku www.volebnilavicka.cz. Politici a političky kandidující do nadcházejících komunálních voleb zde dostávají prostor představit své zkušenosti a programové priority. Jejich srovnání má umožnit voličům porovnat si kandidáty a kandidátky z různých stran a hnutí v dané obci. Podrobnosti a kontakty pro média jsou dostupné zde.

 

Ekonomové Filip Matějka, Julie Chytilová a Michal Bauer (v roce 2017 oceněni prestižní Exeter Prize) vysvětlují, proč se soustředili právě na komunální volby: “Jsou velmi důležité, protože rozhodují o našem nejbližším okolí, a přitom se jim zpravidla věnujeme nejméně. Možná to je tím, že pro celostátní média je nesmírně obtížné o nich informovat.“

Volební lavička rovněž slouží k naplnění výzkumných cílů. Nízká volební účast představuje pro fungování demokracie významný problém. Výzkumný projekt si dává za cíl zjistit, zda vylepšení a zjednodušení přístupu k informacím o kandidátech do obecních zastupitelstev může voliče před volbami aktivizovat, a jaké typy informací o kandidátech a kandidátkách voliče zajímají. Dalším cílem je kvantifikovat, jaký program politická hnutí voličům nabízejí a jak se liší na základě charakteristik obcí.

Výzkumný projekt je financovaný z výzkumného grantu European Research Council (ERC) v Rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (grant agreement No 678081) Filipa Matějky na Národohospodářském ústavu AV ČR.

Názory a stanoviska vyjádřené ve výstupech projektu jsou výlučně názory členů projektového týmu a neměly by být přisuzovány CERGE-EI, CERGE UK nebo Národohospodářskému ústavu AV ČR, v. v. i.