Novinky

Global Ranking of Academic Subjects: Univerzita Karlova ve 100 nejlepších univerzit

30. července 2018

Nedávno publikovaný žebříček Global Ranking of Academic Subjects za rok 2018 (součást prestižního Academic Ranking of World Universities) znovu potvrdil, že Univerzita Karlova patří mezi stovku nejlepších univerzit v ekonomii a fyzice. Univerzita si tedy udržela svou pozici z předešlého roku.

Tento úspěch ekonomie (Univerzita Karlova je v Evropě na 26. místě) sdílí dva ekonomické instituty UK, a to IES FSV UK a CERGE UK.

Michal Kejak, ředitel CERGE UK, řekl: „Samozřejmě nás to velice potěšilo. Rád bych znovu poděkoval našim akademickým pracovníkům a výzkumníkům za jejich práci a skvělý výkum. Součástí jejich práce je vzdělávání nových vědců a nastavování výzkumných standardů. Přesto, že se to v žebříčcích nikdy neobjeví, je to pro náš obor zcela zásadní.“

Global Ranking of Academic Subjects představuje v současné době nejrozsáhlejší mezinárodní srovnání úrovně vědních oborů na vysokých školách. V letošním roce bylo hodnoceno celkem padesát čtyři oborů a více než čtyři tisíce institucí. Pro jednotlivé obory byly zveřejněny výsledky padesáti až pěti set nejlepších škol.

Kromě výše uvedeného umístění ekonomie a fyziky mezi 100 nejlepších institucí se mezi prvními 200 institucemi umístilo dalších 12 oborů, například klinická medicína, vědy o Zemi, ekologie, geografie, matematika, farmacie či sociologie. V celkovém srovnání se Univerzita Karlova umístila mezi nejlepšími institucemi v 29 oborech.

Kompletní výsledky jsou k dispozici zde.

Aktualizace 30.8.2018:

V později publikovaném žebříčku Academic Ranking of World Universities, který hodnotí vědeckou a tvůrčí činnost vysokých škol na základě šesti ukazatelů (počet absolventů, respektive zaměstnanců instituce, kteří byli oceněni Nobelovou cenou či Fieldsovou medailí, počet akademických a vědeckých pracovníků univerzity, kteří patří mezi nejcitovanější světové výzkumníky, počet článků publikovaných v prestižních časopisech Nature a Science, počet článků v mezinárodní bibliografické a citační databázi Web of Science a vážené skóre prvních pěti ukazatelů dělené přepočítaným počtem akademických pracovníků), se Univerzita Karlova umístila približně na 230. místě.

V National Taiwan University Ranking se Univerzita Karlova nachází na 188. místě (oproti roku 2017 se UK zlepšila o devět míst). Tento žebříček hodnotí vědeckou a tvůrčí činnost vysokých škol na základě bibliometrických indikátorů uvedených ve Web of Science. Žebříček se prostřednictvím kvantitativních scientometrických ukazatelů snaží indikovat jak objem publikační činnosti, tak její kvalitu (např. H-index, výsledky v časopisech s oborově nejvyšším impakt faktorem), a to v dlouhodobém i krátkodobém horizontu.