Novinky

Cena ministra školství pro Filipa Matějku

12. prosince 2019

Filip Matějka získal Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterou uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo ocenilo Matějkův výzkum v behaviorální ekonomii a ekonomii informací. 

"Je pro mne velkou ctí, že jsem jedním ze dvou českých vědců, kteří letos získali toto ocenění. Myslím, že komise při výběru hodnotila i to, že my, ekonomové, se snažíme posouvat naše poznání důležitých společenských témat pomocí vědeckých metod, ačkoliv často je velmi obtížné použít je tak přesně jako v některých jiných oborech," komentoval úspěch Matějka.

"CERGE-EI je pro mne velmi inspirativní prostředí, protože moji kolegové se věnují tématům, která jsou opravdu zásadní. A právě oni mne motivují k tomu, abych se znovu dokázal odpoutávat od svých malých teoretických modelů. Mezi projekty s největším dopadem byly i ty, na kterých jsem pracoval společně s mými skvělými kolegy Michalem Bauerem, Julií Chytilovou a Jakubem Steinerem. Proto patří velký dík a gratulace také jim," dodal.