Novinky

Univerzita Karlova obhájila umístění v žeříčku Best Global Universities

29. října 2020

Univerzita Karlova obhájila své mezinárodní postavení mezi nejlepšími světovými výzkumně orientovanými vysokými školami, když se v žebříčku Best Global Universities mezi patnácti sty vysokými školami z více než osmdesáti zemí umístila těsně za hranicí nejlepší dvoustovky. Univerzita uspěla rovněž v oborových žebříčcích, kde si dobrou pozici udržela také ekonomie.

Žebříček Best Global Universities porovnává úroveň vědecké činnosti vysokých škol na základě třinácti ukazatelů postihujících reputaci, excelenci, intenzitu a spolupráci v oblasti výzkumné činnosti.

V oborovém srovnání se Univerzita Karlova letos mezi nejlepšími objevila ve dvaceti čtyřech z třiceti osmi hodnocených oborů. Ekonomická pracoviště Univerzity Karlovy, k nimž patří rovněž CERGE-EI, podle výsledků patří v daném oboru mezi dvě stě nejlepších na světě.

"Pro letošní vydání byla analyzována činnost téměř osmnácti set vysokých škol z celého světa, zveřejněno pak bylo pořadí nejlepších patnácti set z nich. Univerzita Karlova v této silné mezinárodní konkurenci obstála, když byla celkově klasifikována na 210. místě, čímž zopakovala své loňské umístění. Jde o společný úspěch celé akademické obce UK," řekl rektor Tomáš Zima v tiskové zprávě UK.