Události

St 04.11.2020 | 10:00 | Zvláštní událost

Přednáška Daniela Münicha: „IDEA anti COVID-19: Ekonomický desetiboj“ - Týden vědy a techniky AV ČR

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2020 proběhne dne 4. listopadu od 10:00 online přednáška doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D., výkonného ředitele think-tanku IDEA  při CERGE-EI na téma „IDEA anti COVID-19: Ekonomický desetiboj“.

Jsme vědci, kteří se věnují společenskovědním problémům. Nepomáhali jsme během pandemie tím, že bychom testovali, léčili nebo vyvíjeli nové ochranné pomůcky. Přesto jsme se během pandemie nezastavili a snažili se maximálně přispět k boji a vypořádávání se s následky pandemie. Doporučení v rámci projektu „IDEA anti COVID-19“ mohou pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost.

Pro spuštění přednášky použijte prosím tento odkaz https://cesnet.zoom.us/j/98501339101

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR (2.–8. 11. 2020) je největší vědecký festival v České republice, který nabízí přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, atd. Festival je určen jak žákům základních a studentům středních škol, tak široké veřejnosti. Pro více informací navštivte www.tydenvedy.cz.