Visiting Master's

Visiting Master's ve spolupráci s IES FSV UK

Schéma Visiting Master's, dříve známé jako Joint Masters in Economics, je koncipováno pro studenty, kteří ukončili bakalářské studium a v budoucnu by rádi získali titul Ph.D. v ekonomii a věnovali se práci v globální akademické sféře nebo mezinárodních organizacích. Jedná se o status magisterského studenta hostujícího v doktorském programu.

Dvouletý studijní program probíhá v angličtině a CERGE-EI se na něm podílí společně s Institutem ekonomických studií (IES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Program spojuje magisterské kurzy IES a doktorské kurzy CERGE-EI.

Po jeho ukončení student:

  • získává magisterský titul z ekonomie na IES
  • po dokončení kurzů prvního ročníku doktorského programu na CERGE-EI a složení General exams zde může pokračovat studiem ve druhém ročníku doktorského studijního programu

Studenti se statutem Visiting Master's jsou zapsáni ve dvouletém magisterském programuEkonomická teorie na IES. Místo příslušných kurzů na IES si zapisují kurzy prvního ročníku doktorského programu na CERGE-EI a získávají za ně kredity pro své studium na IES. Student Visiting Master's si tak například může zapsat doktorský kurz Microeconomics I na CERGE-EI, který mu následně bude uznán jako ekvivalentní magisterský kurz mikroekonomie na IES.

Výhody programu:

  • Vysoká kvalita i náročnost doktorských kurzů ekonomie,
  • veškerá výuka probíhá v angličtině, Academic Skills Center CERGE-EI navíc Visiting Master's studentům pomáhá rozvíjet jazykové a akademické schopnosti specifické pro ekonomii,
  • v programu se neplatí školné,
  • podpora vybraných studentů formou zvláštních stipendií (fellowships) na pokrytí životních nákladů,
  • po absolvování programu získávají Visiting Master's studenti magisterský titul v oboru Ekonomická teorie na IES a zároveň již mají ukončený první ročník doktorského programu CERGE-EI,
  • program umožňuje plynulý přechod do doktorského programu CERGE-EI,
  • možnost snadného návratu do magisterského programu Ekonomická teorie na IES, pokud student nesloží zkoušky u doktorských kurzů nebo General exams na CERGE-EI,
  • zjednodušené přijímací řízení pro absolventy bakalářského studia na IES.

Visiting Master's pro studenty z ostatních škol

Nabízíme možnost zapojení do schématu Visiting Master's i studentům z jiných českých a slovenských univerzit. Více informací o Visiting Master's je dostupných v anglickém jazyce. 

Visiting Master's Scheme na CERGE-EI