Studium

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy společně s Národohospodářským ústavem AV ČR, v.v.i. nabízí několik typů studia s ekonomickým zaměřením. Vlajkovou lodí CERGE-EI je doktorský studijní program ekonomie. Dále je možné nastoupit do 12-ti měsíčního prakticky zaměřeného magisterského programu MA in Applied Economics.

CERGE-EI  spolupracuje s Institutem ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na schématu Visiting Master's, které umožňuje magisterským studentům absolvovat kurzy z doktorského studijního programu. Toto schéma je otevřené i pro spolupráci s jinými školami.

CERGE-EI také nabízí pro studenty zahraničních univerzit studijní programy UPCES (zaměřený na historii, politiku, umění a kulturu středoevropského regionu) a IEF (zaměřený na finance a ekonomii). 

Pracovním jazykem na CERGE-EI je výhradně angličtina.