O nás

CERGE-EI je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE je zkratkou anglického názvu Center for Economic Research and Graduate Education) a Národohospodářského ústavu AV ČR (EI je zkratkou anglického názvu Economics Institute). CERGE-EI je také vzdělávací institucí v New Yorku, vlastnící tzv. Absolute Charter od Rady regentů státu New York, která uděluje tituly M.A. a Ph.D. za studium uskutečňované na CERGE-EI v Praze.

CERGE-EI v Praze

CERGE-EI  se dlouhodobě umisťuje mezi institucemi produkujícími nejkvalitnější ekonomický výzkum.

  • Podle mezinárodně uznávaného celosvětového hodnocení ekonomických institutů a výzkumných center publikovaného Social Science Research Network (SSRN) patří CERGE-EI do 4. percentilu z 1000 institucí ve sledovanosti výzkumu a v jeho citovanosti.
  • Další komplexní a mezinárodně používané srovnání nabízí Research Papers in Economics (RePEc) řadící CERGE-EI do 5. percentilu akademických institucí. Jedná se o celosvětovou a na univerzitách nezávislou oborovou databázi sbírající bibliografická data o výzkumu v ekonomii a financích.

CERGE-EI nabízí prestižní doktorské studium ekonomie v americkém stylu (Ph.D. in Economics) a empiricky orientovaný program Masters in Applied Economics. Ph.D. program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, takže absolventi získávají český i americký diplom. Studenti obou programů pocházejí především ze zemí střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu a z nově vznikajících tržních ekonomik po celém světě. Absolventi nacházejí mezinárodní uplatnění nejen na předních vědeckých pracovištích, ale také jako vládní poradci, či jako experti bankovních a dalších finančních a konzultantských institucí.

CERGE-EI propojuje vzdělávání a špičkový výzkum ve všech oblastech teoretické a empirické ekonomie, včetně oblastí spojených s ekonomickým rozvojem a veřejnými politikami. Součástí akademického pracoviště CERGE-EI jako projekt Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR je nezávislý think-tank IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu), který vznikl z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara.