Novinky

Štěpán Jurajda se stal členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace

15. září 2014

Vláda České republiky na svém zasedání dne 10. září schválila jmenování devíti nových členů do Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rada je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. S potěšením oznamujeme, že mezi jmenovanými je i Štěpán Jurajda.

Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. je vedoucím vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu AV ČR a docentem ekonomie v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. V letech 2009 až 2013 byl ředitelem společného pracoviště výše jmenovaných institucí - CERGE-EI.

V roce 2014 obhájil profesuru na Karlově univerzitě, která mu také udělila pamětní medaili. V letošním roce obdržel Fernand Braudel Senior Fellowhip na European University Institute.