Novinky

Trendy a příčiny odchodů do důchodu – odborný seminář

22. června 2015

Tým autorů ve složení Radim Boháček, Jana Bakalová a Daniel Münich z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. představil veřejnosti dne 18. 6. 2015 novou studii s názvem „A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic“ týkající se mezinárodního empirického srovnání věku odchodu do důchodu a zaměstnanosti různých demografických skupin. Cílem této analýzy byla identifikace rizik a možných překážek vztahujících se k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do důchodu v České republice.

Závěry studie například uvádějí, že starší generace v České republice se v mnoha ohledech stále odlišují od srovnatelných generací vyspělejších zemí severní a západní Evropy, ale v poslední době se tyto ukazatele rychle a výrazně zlepšují a konvergují ke standardům v ekonomicky vyspělejších zemích Evropské unie. Relativně rané odchody do důchodu v České republice jsou primárně způsobeny horšími osobními a socio-ekonomickými podmínkami starších generací. Předčasné odchody do důchodu a z trhu práce jsou zejména důsledkem institucionálního nastavení a motivací vyvolaných daňovým, sociálním a důchodovým systémem, a s největší pravděpodobností také politikou zaměstnanosti, jež ovlivňuje očekávání zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Studie dokládá, že zdraví jednotlivců se s věkem zhoršuje mnohem pomaleji, než jak starší lidé odcházejí do důchodu a opouštějí trh práce. Míra nezaměstnanosti souvisí s odchody do důchodu žen, ale nikoliv v případě mužů. Dále studie ukazuje, že věkové profily odchodů do důchodu a z trhu práce jsou významně ovlivněny zákonnými podmínkami nároků na předčasný odchod do starobního důchodu. Kdyby byla česká populace se svými demografickými, zdravotními, a socio-ekonomickými charakteristikami vystavena švédskému institucionálnímu systému, rozdíl v míře zaměstnanosti mužů by zcela zmizel a v případě žen by se zredukoval zhruba o 80 %.