Události

St 07.10.2020 | 09:00 | Veřejná přednáška

Jaká poučení plynou z pandemie Covid-19?

Zveme vás na konferenci nazvanou Jaká poučení plynou z pandemie COVID-19?, kterou organizuje 3. LF UK na aktuální téma dosavadních zkušeností s virem SARS-CoV-2. Profesor Štepán Jurajda vystoupí v prvním bloku a vyjádří se k ekonomickým aspektům vrámci diskuze na téma "Ochrana lidských životů versus zhroucení ekonomiky".

Odborní garanti akce jsou Petr Widimský, David Marx, František Duška. Záštitu nad konferencí udělilo ministrerstvo zdravotnictví ČR a rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Den konání: 7. října 2020  v 9:00 -16:30

Online: YouTube Live stream na adrese https://youtu.be/5pBK4qbputU

Z důvodu nouzového stavu nebude možné se účastnit konference v posluchárně, konference bude přenášena živě po internetu (stream) a přenos bude volně přístupný.

Program:

9:00 – 9:10 Zahájení, přivítání hostů - předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, ministra zdravotnictví, rektora UK, primátora hl. m .Prahy (děkan 3. LF UK)

9:10 - 10:30 Bezprecedentní epidemiologická krize z celospolečenského pohledu

Předsedající: T. Zima, P. Widimský

- Role vlády ( Mgr. Adam Vojtěch)
- Role parlamentu (prof. Věra Adámková)
- Ochrana lidských životů versus zhroucení ekonomiky: etické aspekty (dr. Marek Vácha)
- Ochrana lidských životů versus zhroucení ekonomiky: ekonomické aspekty (prof. Štěpán Jurajda)
- Informování veřejnosti odborníky: strašit nebo zlehčovat? (prof. Petr Widimský)
- Panelová diskuze

10:45 – 12:15 Organizační aspekty pandemie Covid-19

Předsedající: P. Březovský, D. Marx

- Epidemiologické postupy při pandemii SARS-CoV-2: šlo něco udělat jinak? (prof. Roman Prymula)
- Státní zdravotní ústav: klíčová role centrální státní instituce (dr. Pavel Březovský)
- Jak to zvládá hygienická služba? Její možné budoucí proměny? (dr. Jarmila Rážová)
- Jak to zvládají nemocnice? (prof. Petr Arenberger, doc. Zdeněk Beneš)
- Pohled statistika prizmatem dat ÚZIS (prof. Ladislav Dušek)
- Panelová diskuze

12:30 – 14:00 Medicínské aspekty Covid-19

Předsedající: M. Balík, F. Duška

- Laboratorní diagnostika přítomnosti viru SARS-CoV-2 (prof. Tomáš Zima)
- Patogeneze a klinické projevy nemoci COVID-19 (prof. Jiří Beneš)
- Současné možnosti protivirové léčby COVID-19 (prof. Ladislav Machala)
- Léčba pacientů s těžkými formami Covid-19: Co bych dnes udělal jinak? (doc. Martin Balík)
- C19-SPACE: panevropský projekt expanze kapacit intenzívní péče v krizi (doc. František Duška)
- Pomůže proti koronavirům vakcinace? (dr. Marek Petráš)
- Panelová diskuze

 14:30 – 16:30 Lékařské fakulty v době pandemie

Předsedající: P. Widimský, D. Marx

- Jak krize změnila výuku na lékařských fakultách (dr. David Marx)

 15:00 – 15:30 Mimořádný vstup: Dr. Anders Tegnell (online) vedoucí státní epidemiolog Švédska

- Změní krize výuku na lékařských fakultách i do budoucna? (prof. Milena Králíčková)
- Dobrovolné aktivity studentů lékařských fakult v oblasti zdravotnictví i dalších souvisejících činností (zástupci dobrovolníků z řad studentů 3. LF UK
- Přesunutá přednáška z bloku č. 1 (kvůli časovým možnostem p. primátora): Vládnutí v epidemiologické krizi – pohled regionální vlády (dr. Zdeněk Hřib)

Prosíme sleduje kalendář akcí na webových stránkách 3.LF , kde bude program v případě potřeby aktualizován.