Zprávy

Úspěchy členů Výkonného a dozorčího výboru

10. června 2014

Rádi bychom vás informovali, že Jakub Steiner byl v květnu jmenován docentem na CERGE UK. Jakub Steiner působí na CERGE-EI od roku 2012. 

Christopher Sims získal oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách. Ocenění bylo zavedeno Akademickou radou AV ČR dne 14. února 1995 pro vynikající vědce v oboru sociálních a ekonomických věd. Medaili uděluje předseda Akademie věd ČR. Christopher Sims je držitelem Nobelovy ceny za ekonomii (2011) a v současnosti je profesorem ekonomie na Princetonské univerzitě. Je také členem Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI.

Prof. Sims navštívil v roce 2012 CERGE-EI v rámci série Distinguished Speaker Series s přednáškou "Current Macroeconomics and Reality".