Zprávy

Univerzita Karlova představila nového rektora

4. března 2014

1. února 2014 se prof. Tomáš Zima stal novým rektorem Univerzity Karlovy. Slavnostní inaugurace proběhla v úterý 4. března 2014. CERGE-EI, jako společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd, novému rektorovi přeje mnoho úspěchů ve výkonu funkce.

Prof.  Zima představil  17. února na tiskové konferenci v Karolinu nový směr, kterým by se nejstarší česká univerzita měla po následující čtyři roky ubírat.

Důraz bude kladen na rozvoj a modernizaci výukových vzdělávacích programů či výstavbu špičkových vědeckých center. Snahou bude rozšířit spolupráci mezi pražskými vysokými školami a Akademií věd ČR.

Univerzita Karlova se v následujících letech zaměří na zvyšování kvality a prestiže na úrovni pedagogických a vědeckých aktivit stejně jako na posilování jejího pozitivního obrazu v české společnosti a v zahraničí.

Základním úkolem, který stojí před rektorem UK, je snaha o posílení financování vědecké práce a výuky. V neposlední řadě dojde ke zlepšení informovanosti o dění na UK nejen veřejnosti, ale také v rámci univerzity samé.

Tisková zpráva Univerzity Karlovy v Praze.