Zprávy

Filip Pertold získal grant Nadačního fondu Neuron

6. listopadu 2013

Filip Pertold získal grant Nadačního fondu Neuron za oblast ekonomie. Filip v současnosti působí na CERGE-EI jako postdoktorský výzkumný pracovník. Svoji práci rozděluje mezi  think tank IDEA při CERGE-EI a výzkumem na univerzitě v dánském Aarhusu, kam zamířil po absolvování doktorského studia na CERGE-EI. Jeho pozornost se zaměřuje především na trh práce, nezaměstnanost a zdravotnictví.

Zaměstnanost českých a dánských matek - jaký je mezi nimi rozdíl?

Grant v oblasti ekonomie korun získal Filip Pertold na výzkum svého projektu, ve kterém bude zkoumat jakou šanci získat zaměstnání mají matky v Česku a v Dánsku. Vychází z faktu, že po roce 1989 zanikly v Česku téměř všechny jesle pro děti do tří let. Jak tato skutečnost ovlivňuje kariérní postup žen, možnost pracovat ve vedoucích funkcích, uplatnění jejich dosaženého vzdělání a výběr studijních oborů tak, aby se uplatnily na trhu práce a mohly propojit rodinný a profesní život.

O projektu Nadační fond Neuron

Celkem čtyři miliony korun letos věnoval Nadační fond Neuron na granty v oborech medicína, matematika, ekonomie a v letošním již čtvrtém ročníku poprvé také v oboru fyzika. Granty financuje zakladatel nadačního fondu Karel Janeček a dva noví mecenáši české vědy Dalibor Dědek majitel firmy Jablotron a Libor Winkler z RSJ. Předání cen a grantů proběhlo 5. listopadu v refektáři Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha. Prohlédněte si fotogalerii z předávání.