Articles

Patrick Gaulé, působící v Národohospodářském ústavu jako vědecký pracovník a v rámci společného pracoviště CERGE-EI jako odborný asistent na CERGE UK, získal prestižní ocenění Akademie věd - Prémii Otto Wichterleho za svůj výzkum v oblasti ekonomie vědy a inovací.

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2014 převzalo z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 3. června 2014 v pražské Lannově vile šestadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. 

Na toto prestižní ocenění bylo letos navrženo celkem 38 badatelů z 23 pracovišť Akademie věd ČR. Odměna má pozitivně stimulovat perspektivní vědce, kteří dosahují špičkových výsledků a plní pracovní úkoly důležité pro rozvoj příslušné vědní disciplíny.

Více informací naleznete v článku AV ČR.