Zprávy

Konkurenceschopnost ČR mírně vzrostla

23. května 2014

Švýcarský institut IMD zveřejnil již 26. žebříček, ve kterém porovnává konkurenceschopnost šedesáti ekonomik světa. Česká republika obsadila 33. místo a stala se tak nejkonkurenceschopnější zemí z visegrádské čtyřky. Spolupracujícím odborným partnerem IMD za Českou republiku je think-tank IDEA při CERGE-EI.

Česká republika si v žebříčku pro rok 2014 v porovnání s předchozím rokem mírně polepšila a posunula se tak celkově na 33. pozici mezi srovnávanými ekonomikami. Ke zlepšení pozice České republiky přispěly především pozitivní výsledky v oblasti zahraničního obchodu, cenové stability a nepřímo i počínající oživení a optimistický výhled pro ekonomický růst. Tyto faktory dohromady vedly ke zlepšení pozice v oblasti ekonomické výkonnosti. Zlepšení bylo naopak brzděno stále pesimističtějším pohledem na efektivnost vlády a stagnací ve fungování podnikatelského sektoru.

Tab. č.1 Žebříček konkurenceschopnosti šedesáti ekonomik světa za rok 2014

Ve srovnání s ostatními zeměmi je česká ekonomika podle výzkumu atraktivní díky kvalifikované pracovní síle, úrovni vzdělanosti a spolehlivé infrastruktuře. Jako slabé stránky jsou tradičně zmiňovány například vysoké příspěvky na sociální zabezpečení, korupce a byrokracie a nedostatek transparentnosti a efektivity v hospodářské politice. Za potenciální hrozbu pro další vývoj České republiky je možné označit i zhoršení v oblasti vzdělávání, které v minulosti patřilo k devizám české ekonomiky.

První místa žebříčku zůstala stejná jako v loňském roce: nejkonkurenceschopnější ekonomiku má USA, druhé místo obsadilo Švýcarsko. Nově se mezi první tři dostal z loňského pátého místa Singapur. Z členských zemí EU patří mezi nejlepší i přes mírný pokles Švédsko (5. místo v celkovém žebříčku) a Německo (posun z 9. na 6. místo). Nejhůře si z členských zemí EU vedly Řecko (pokles na 57. místo) a Chorvatsko (pokles na 59. místo).