Articles

Článek Kláry Kalíškové s názvem „Labor supply consequences of family taxation: Evidence from the Czech Republic"  bude publikován v prestižním impaktovaném ekonomickém žurnálu Labour Economics. 

Článek se zabývá společným zdaněním manželů a dopady tohoto daňového zvýhodnění na nabídku práce. Cílem společného zdanění manželů je podpora rodin s dětmi a to zejména těch, ve kterých je pracovně aktivní jen jeden z partnerů. Daňové zvýhodnění tohoto modelu rodiny ale vytváří demotivující prostředí pro vstup na trh práce pro pracovně neaktivního partnera, většinou ženu, tím, že oproti systému individuálního zdanění je její vstup na trh práce pro rodinu méně výhodný. Závěry článku potvrdily hypotézu, že společné zdanění manželů má demotivační efekt při rozhodování žen o vstupu na trh práce a jeho zavedení snižuje zaměstnanost žen, která je přitom v České republice stále velmi nízká.

Klára Kalíšková je doktorandkou na CERGE-EI, pracuje také jako výzkumná pracovnice Národohospodářského ústavu AV ČR a think tanku IDEA.

Abstrakt článku v anglickém jazyce.

Informace o žurnálu Labour Economics.