Zprávy

Absolvent CERGE-EI Peter Ondko obdržel cenu guvernéra Slovenské národní banky

28. listopadu 2013

Guvernér NBS Jozef Makúch udělil v rámci konference Dějiny centrálního bankovnictví cenu guvernéra autorům dvou disertačních a jedné diplomové práce. Absolvent CERGE-EI Peter Ondko se umístil se svojí disertační prací "Essays on Access to External Finance, Acquisitions and Productivity”  na třetím místě.

O výzkumu

Peter Ondko se ve své práci věnuje třem aspektům vlivu institucí na financování podniků.

  • V první kapitole dochází k závěru, že v zemích s rozvinutými finančními trhy se firmy v perspektivních odvětvích více spoléhají na externí zdroje financí, a že rozvinutost bankovního sektoru je pro financování firem mimořádně důležitým aspektem.

  • V druhé části se věnuje akvizicím firem, které vedou k růstu produktivity jen při horizontálních akvizicích, ne při vertikálních.

  • V poslední části ukazuje, že liberalizace síťových odvětví v EU vedla k významnému růstu produktivity.

Význam ceny guvernéra NBS

Jak uvedl guvernér NBS Jozef Makúch během vyhlášení soutěže, “cílem ocenění je podpořit nejlepší studenty ekonomie na Slovensku a pomoci jim stát se příkladem pro další generace studentů”. Do soutěže bylo přihlášeno 20 prací. Porota ocenila vysokou kvalitu všech předložených prací, přičemž jako nejlepší vyzdvihla právě práce navrhované na cenu.

O soutěži

Soutěž vyhlásila NBS v letošním roce poprvé, a to při příležitosti 20. výročí svého vzniku. V letošním roce bylo možné přihlásit zejména disertační práce v oblasti měnové ekonomie, makroekonomie, finanční ekonomie a finanční stability, které mají výjimečnou kvalitu a jsou originálním přínosem vědeckému poznání.


Dizertační práci Petera Ondka si můžete přečíst na http://www.cerge-ei.cz/pdf/dissertations/2013-ondko.pdf
Tisková zpráva Slovenské národní banky