Zprávy

Cena Františka Vencovského pro Barbaru Pertold-Gebickou

17. prosince 2013

Absolventka doktorského programu, Barbara Pertold-Gebicka získala významné ocenění v soutěži o Cenu profesora Františka Vencovského. První místo obsadily dvě práce. Jednou z nejvýše oceněných prací byla i práce Barbary s názvem “Job Market Polarization and Employment Protection in Europe (Polarizace trhu práce a ochrana zaměstnanosti v Evropě)”.

Poprvé v historii soutěže obsadila první místo žena

Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D. v současnosti působí na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Po absolvování doktorského programu na CERGE-EI působila dva roky jako postdoktorský výzkumný pracovník na univerzitě v dánském Aarhusu.

Cena profesora Františka Vencovského

V dubnu tohoto roku vyhlásila rektorka Vysoké školy finanční a správní již počtvrté soutěž o Cenu profesora Františka Vencovského, významného odborníka zejména na měnovou a finanční problematiku. Tematické zaměření letošního ročníku bylo „Evropská ekonomika a její perspektivy“. Soutěž určená mladým ekonomům do 35 let představuje významnou podporu výzkumu, neboť první místo je spojeno s odměnou 200 000 Kč, další vítězové získají věcné ceny.

Do soutěže letos bylo přihlášeno 13 prací a podle člena nominačního výboru Jana Fraita (ČNB) dosahovala většina z nich vysokých kvalit. Oceněno bylo pět prací, které se zaměřovaly na následující tematiky: trh práce, dopady zdanění, cenová konvergence, propojení reálného a finančního sektoru a systémové riziko a dluhové krize. Soutěž je vyhlašována jako bienále, příští vyhlášení se tedy bude konat v roce 2015.