Articles

Jména vítězů finanční podpodry (tzv. Career Integration Fellowships) v programu Teaching Fellows byla vyhlášena. 

Do dnešního dne bylo rozhodnuto o udělení 15-ti fellowshipů. Tříleté fellowshipy jsou udělovány absolventům západních PhD programů, kteří zastávají akademickou pozici v regionu střední a východní Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu. Tato stipendia mají pomoci reintegraci mladých akademiků do regionu v začátcích jejich akademické dráhy.

Počet obržených přihlášek byl v letošním roce dvojnásobný ve srovnání s rokem 2013. Celkem bylo doručeno 35 přihlášek z 18-ti zemí. Vybraní uchazeči budou pozváni na krátký workshop, který se bude konat v Praze.

Více informací o letošním ročníku a průběhu soutěže naleznete v reportáži na CERGE-EI blogu.

Navštivte anglické stránky Teaching Fellows pokud se chcete dozvědět podrobnosti o programu.