Události

St 04.03.2020 | 14:00 | Veřejná přednáška

Michal Frankl: Neočekáváné útočiště? Uprchlíci a občané ve středovýchodní Evropě ve 20. století

Historik Michal Frankl (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) je druhým hostem přednáškového cyklu CCC series, který společně pořádají CERGE-EI a Centrum pro teoretická studia. 

Michal Frankl je jedním z českých řešitelů prestižního grantu Evropské výzkumné rady (ERC). Jeho projekt "Neočekávané útočiště? Uprchlíci a občané ve středovýchodní Evropě ve 20. století" zkoumá historii uprchlíků v regionu střední a východní Evropy. Na jeho přednášku se, prosím, registrujte. Přednáška bude pouze v anglickém jazyce.

4. března 2020  v 16:30
CERGE-EI, Politických vězňů 7, Prague 1, Room 6

Michal Frankl: Středovýchodní Evropa - útočiště pro 20 století?

Oblast střední a východní Evropy je vnímána spíše jako místo, odkud se utíkalo, než bezpečné útočiště. Koneckonců, v průběhu 20. století miliony lidí opustily tento region z ekonomických důvodů, kvůli politické perzekuci, národnostním konfliktům a etnickým čistkám. "Odliv mozků" se v současné době zdá být důležitějším tématem než ochrana uprchlíků. 

Tato přednáška nabízí odlišnou perspektivu – začíná obdobím, kdy do střední a východní Evropy mířili lidé prchající před holokaustem – a ukazuje tak opomíjenou část historie regionu spojenou s přijímáním uprchlíků. Michal Frank využívá pro přiblížení tématu příklady z Československa. Na nich dokládá mimo jiné to, jak uprchlíci ovlivnili společnost v národních státech nebo jak se politika vůči uprchlíkům odrážela v zákonech.

Snahou pořadatelů CCC series je poskytnout platformu pro interdisciplinární diskusi a podpořit spolupráci špičkových odborníků napříč obory. Obě pořádající instituce jsou společnými pracovišti Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy.