Společenský život

Na CERGE-EI existuje specifická a úzce propojená komunita. Počty studentů v jednotlivých kurzech jsou nízké a studenti se mezi sebou dobře znají. CERGE-EI tak připomíná úzce spjatou rodinu, která má mnoho zájmů. Vždy zde najdete někoho, s kým lze společně studovat nebo trávit svůj volný čas.

Více informací o společenském životě CERGE-EI naleznete na anglických stránkách v sekci Student Life.

Studentský život na CERGE-EI