Novinky

Zástupci Oxfordské univerzity a CERGE-EI společně uspořádali mezinárodní konferenci

23. září 2014

Výzkumní pracovníci z univerzit celého světa se ve dnech 17. – 19. září 2014 sešli v Oxfordu na konferenci “Rational Inattention and Related Theories”. 

Tato konference, kterou spolupořádala Oxfordská univerzita společně s CERGE-EI, je nejvýznamnějším setkáním odborníků v oboru teorie racionální nepozornosti (rational inattention).

CERGE-EI, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd, bylo na konferenci reprezentováno dvěma členy profesorského sboru: Filipem Matějkou a Jakubem Steinerem. Konference v Oxfordu navazuje na mezinárodní symposium konané v roce 2012 v Praze na půdě CERGE-EI. Podrobný program letošní konference naleznete zde.

Výzkum teorie racionální nepozornosti se zaměřuje na ekonomické důsledky lidské neschopnosti zpracovávat a vyhodnocovat velké množství informací, kterému jsme dnes vystavováni – ať už jde o informace o současném stavu finančních trhů, dovednostech zaměstnanců nebo charakteristik hypotečních úvěrů.

Výsledky výzkumu tohoto rychle se rozvíjejícího oboru se uplatňují i v dalších oblastech ekonomie jakými jsou například monetární ekonomie, ekonomie trhu práce, diskriminace na základě pohlaví a rasy, mezinárodní obchod či regulace trhu.