Novinky

Zemřel první polistopadový rektor profesor Palouš

16. září 2015

S lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí profesora Radima Palouše, který se zasloužil o navrácení Univerzity Karlovy do svazku světových univerzit. Profesor Palouš vedl Univerzitu Karlovu od ledna 1990 do února 1994.

Účastnil se a také sám organizoval ilegální filozofické semináře a působil jako editor samizdatových publikací (např. Nové cesty myšlení). Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77, v období 1982 až 1983 byl jejím mluvčím. V roce 1989 byl jedním z organizátorů listopadového převratu a spoluzakladatelem Občanského fóra. V letech 1990–2004 byl členem Papežské rady pro kulturu.

Jeho osobni odvaha a aktivní podpora špičkového výzkumu se projevila mimo jiné tím, že se jako rektor zasloužil o vznik CERGE, nového akademického pracoviště v oblasti společenských věd aplikujícího principy nejlepších světových ekonomických pracovišť.

Informace o posledním rozloučení naleznete na webových stránkách UK.