Jak nás podpořit

CERGE-EI nabízí mnoho různých příležitostí a modelů pro financování. Dárce si může vybrat zda podpoří studenty formou stipendií či financováním mobilit na prestižní zahraniční univerzity, nebo naopak investuje do vybudování moderního technického zázemí pro studenty a vyučující na CERGE-EI. Finanční příspěvky je možné adresovat instituci či Nadaci CERGE-EI.

Podpora studentů

Studentské Fellowships

  • roční příspěvek $15,000 na studenta nebo jednorázový příspěvek $250,000 do nadačního jmění

Sponzoři si mohou vybrat příjemce stipendia dle vlastních preferencí, například podle země původu či zájmu v určité oblasti ekonomie.

Studentské mobility

  • náklady na jednoho studenta $7,000 nebo jednorázový příspěvěk $125,000 do nadačního jmění

Studentské mobility umožní výjimečně nadaným studentům strávit semestr nebo rok na vybrané univerzitě v západní Evropě nebo Spojených státech. Tato stáž je poté součástí jejich výzkumu, který je základem disertační práce.

Post-doktorandské Fellowships

  • roční náklady jednoho fellowshipu $12,000 (požadovaná podpora po dobu tří let) nebo jednorázový příspěvek $225,000 do nadačního jmění

Tento typ finanční podpory je určen pro seniorní výzkumníky, kteří vedou disertační práce a asistují studentům při jejich výzkumu. Dárci mohou také financovat profesuru nesoucí jejich jméno, opět zaměřenou například na zemi původu nebo konkrétní specializaci.

Podpora profesorů

Profesor ekonomie

  • roční náklady na profesuru $30,000 nebo jednorázový příspěvek $500,000 do nadačního jmění

Tato částka slouží jako dodatečný příjem a podpora výzkumu. Finanční dotace má za cíl předejít odchodu talentovaných akademických pracovníků na lépe placená místa na zahraničních univerzitách či do soukromého sektoru. Akademičtí pracovníci mohou být podporováni dle různých zaměření v souladu s přáním dárce.

Hostující profesor

  • roční náklady na profesuru $30,000 ročně nebo jednorázový příspěvek $500,000 do nadačního jmění

Tento dar je určený seniorním výzkumníkům, jejichž náplní práce je supervize disertačních prací a koordinace výzkumu. Dárce může prostředky věnovat konkrétnímu pracovníkovi dle svých preferencí.

Fond na rozvoj akademických pracovníků

  • $30,000 ročně nebo jednorázový příspěvek $500,000 do nadačního jmění

Finanční prostředky budou určené na uhrazení nákladů spojených s účastí akademických pracovníků na konferencích a seminářích s cílem prohlubovat svoji odbornost a sdílet poznatky vlastního výzkumu. Tento fond tak poskytne akademickým pracovníkům příležitosti pro intelektuální růst a pomohou šířit dobré jméno CERGE-EI na národní i mezinárodní úrovni.

Rozvoj intelektuálního života na CERGE-EI

Publikace

  • roční náklady $20,000 nebo jednorázový příspěvek $400,000 do nadačního jmění

Cílem je zprostředkovat výsledky výzkumu CERGE-EI širokému mezinárodnímu společenství. Z tohoto fondu je financována série publikací Working Papers a Discussion Papers.

Výzkumné semináře

  • roční financování jedné série návštěv $10,000 nebo jednorázový příspěvek $200,000 do nadačního jmění

Cílem programu je umožnit návštěvu předních ekonomů na CERGE-EI a zprostředkovat tak výměnu názorů a myšlenek s místními akademickými pracovníky a studenty. Dárci mohou sponzorovat různé semináře dle určitého zaměření.

CERGE-EI online

  • roční náklady $30,000 nebo jednorázový příspěvek $500,000 do nadačního jmění

Prostředky budou určeny na vybudování a údržbu audio-vizuálního centra, které umožní video- a telekonference, tvorbu profesionálních videí a rozhovorů s významnými osobnostmi ekonomie navštěvující CERGE-EI. Technické zabezpečení přenosu konferencí a přednášek a dalších akcí v reálném čase by umožnilo CERGE-EI sdílet své výsledky a snažení s celým světem.