Absolventi

Absolventi CERGE-EI nalézají pracovní uplatnění ve více než 30 zemích celého světa. Mimo jiné zastávají vysoké posty v mezinárodních organizacích včetně Světové banky, Mezinárodního měnového fondu (IMF), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), Mezinárodní organizace práce (ILO), Rozvojového programu OSN (UNDP) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD); dále pak na ministerstvech, v centrálních bankách, na univerzitách i v soukromém sektoru.

Naprostá většina absolventů CERGE-EI zůstává v svém regionu, nebo se jím zabývá v některé z mezinárodních organizací. To je v ostrém protikladu k méně než 10 % návratnosti studentů, kteří získávali doktorský titul ekonomie ve Spojených státech nebo západní Evropě.

Absolventi doktorského programu

Absolventi PhD programu na CERGE-EI nacházejí náročná a podnětná zaměstnání napříč různými obory. Zastávají například pozice tvůrců ekonomických politik a poradců, nebo klíčových poradců vlád, ministerstev, mezinárodních organizací i soukromých firem. Bližší informace naleznete v souhrnném seznamu níže.

Job market candidates jsou současní absolventi programu, kteří nedávno obhájili (nebo v následujících měsících obhájí) dizertační práci a hledají uplatnění na mezinárodním akademickém trhu práce.

Absolventi programu Master of Arts

Po získání amerického titulu Master of Arts (MA) se někteří studenti rozhodnou nepokračovat dále v doktorském studiu a přecházejí do praxe, jiní v doktorském studiu pokračují při zaměstnání. Absolventi MA programu často figurují jako experti ministerstev, bank či konzultantských firem. 

Absolventi CERGE-EI